Felhasználási feltételek, üzletszabályzat
Cégnév: Zolerka Style Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26.-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-179724
Adószám: 24738778-2-42
Ügyfélszolgálat e-mail címe: asvanyismink@gmail.com

A felelősség kizárása
A webshop üzemeltetője, a Zolerka Style Kft. a webáruházon keresztüli vásárlás során feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és azok elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy magának kell gondoskodnia a számítógépe megfelelő használatáról és az azon tárolt adatainak védelméről. A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget semmilyen külső vagy közvetett hibáért, kárért, különös tekintettel: üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, vonal, vagy rendszerhibából adódó károk.
A webáruház üzemeltetője nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a software helyreállításból, állási időből vagy egyéb kiesett termelési vagy munkaidőből eredő, a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
A webáruház üzemeltetője jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.

Adatvédelem
A webáruház üzemeltetője az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik. Adatainak kezelésekor a jogszabályoknak megfelelően járunk el.

Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.
A regisztráció során az adatkezelők kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:
a) Értesítések és hírek küldése újdonsággal, akcióval, fejlesztések hozzáadásával kapcsolatban.
b) Statisztikai kimutatások készítésére.
c) Postázás lebonyolítására és ezzel szorosan összefüggő kommunikációkra, megrendelések esetén.
A webáruház üzemeltetője a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel.
A felhasználó bármikor leiratkozhat a levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az esetleges akciókban való részvétel jogáról is.

Érvényesség
A jelen nyilatkozatban foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházon keresztül történő vásárlás esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A vásárlástól való elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával. Ön a szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben a webáruház üzemeltetője köteles a Vevő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a termék csomagolását felbontotta. A termékek jellegéből eredendően a webáruház üzemeltetője kizárólag sérülésmentes, hiánytalan és bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Vevő elállási jogát a meghatározott határidőn belül az eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

Szerzői jogok
A webáruház weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag előzetes írásbeli engedélyünk alapján lehet bármilyen módon felhasználni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
Folytatás

Mineral Beauty - my makeup! Telefon: +36 30 676 3407